Over ons

De Hoofdpijn Alliantie is een samenwerkingsverband van organisaties die zich bezighouden met ernstige hoofdpijn. Ons doel is om de hoofdpijnzorg te verbeteren en de kennis over ernstige hoofdpijn te vergroten.

De Hoofdpijn Alliantie werd in 2021 opgericht door patiëntenvereniging Hoofdpijnnet, de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC) en de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV).

Missie

In Nederland hebben naar schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie vier miljoen mensen regelmatig migraine, spanningshoofdpijn, clusterhoofdpijn of aangezichtspijn. De WHO waarschuwt al tientallen jaren voor de stijgende persoonlijke en maatschappelijke lasten van hoofdpijn.

Toch wordt primaire hoofdpijn en de ziektelast ervan in de hele samenleving onderschat. Met onvoldoende adequate hulp voor patiënten, onnodig persoonlijk leed en hoge maatschappelijke en economische kosten tot gevolg.

Dat moet anders.

De Hoofdpijn Alliantie zet zich daarom in voor de maatschappelijke en politieke erkenning van hoofdpijn als serieus volksgezondheidsprobleem in Nederland. Het is daarbij van groot belang de kennis over primaire hoofdpijn te vergroten.

Doelstellingen

Eigen regie

De Hoofdpijn Alliantie stelt zich tot doel:

 • Dat hoofdpijnpatiënten meer inzicht krijgen in hun ziekte en zelf de regie voeren in de aanpak daarvan, met inbegrip van niet-medicamenteuze behandelingen.
 • Dat 75% van alle patiënten weet wat voor soort hoofdpijn hij/zij heeft en wat de beste remedie is (zelfzorg of voorgeschreven). Of er nu een arts wordt bezocht of niet.

Bewustwording

De Hoofdpijn Alliantie stelt zich tot doel:

 • Dat 75% van de Nederlanders weet dat migraine, spanningshoofdpijn, aangezichtspijn en clusterhoofdpijn hersenziektes zijn.
 • Dat 75% van de bedrijfs- en verzekeringsartsen weet wat primaire hoofdpijn is en wat dit betekent voor werknemers.
 • Dat 75% van bedrijfs- en verzekeringsartsen het onderwerp bespreekt met werkgever en werknemer en er op toeziet dat een werknemer met hoofdpijn optimaal kan functioneren.

Goede zorg

De Hoofdpijn Alliantie stelt zich tot doel:

 • Dat voor hoofdpijnaandoeningen een zorgstandaard wordt opgesteld die recht doet aan hun complexiteit en chronisch karakter.
 • Dat de kwaliteit van leven van zwaar geïnvalideerde hoofdpijnpatiënten verbeterd wordt met een goede revalidatie, zodat ook zij kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Kennis en educatie

De Hoofdpijn Alliantie stelt zich tot doel:

 • Bestaande kennis en best practices op het gebied van hoofdpijnbehandelingen te bundelen en te toetsen om zorg en behandeling te optimaliseren en gericht onderzoek te bevorderen.

Bestuur

Het bestuur van de Hoofdpijn Alliantie bestaat uit: Guusje ter Horst (voorzitter), Emile Couturier (secretaris), Willem Sleddering (penningmeester). De statuten vind je hier.

Voorzitter

Guusje ter Horst

Guusje ter Horst vervulde jarenlang bestuursfuncties. Ze was onder meer minister van Binnenlandse Zaken en burgemeester van Nijmegen. Momenteel bekleedt zij diverse bestuurs- en toezichtsfuncties.

Secretaris

Emile Couturier

Emile Couturier is voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC) en lid van de NHV. Als neuroloog in het Boerhaave Medisch Centrum richt hij zich in het bijzonder op (cluster)hoofdpijn en migraine.

Penningmeester

Willem Sleddering

Willem Sleddering was van 2010 tot 2019 bestuurslid van Hoofdpijnnet. Voor zijn pensionering werkte hij bij de rijksoverheid en als gemeentesecretaris van Zwolle en Haarlem.

Algemeen bestuurslid

Suzanne Geerts

Suzanne is voorzitter van de vereniging voor hoofdpijnverpleegkundigen/verpleegkundig specialisten en lid van de VNHC. Als verpleegkundig specialist in het CWZ richt zij zich op migraine, clusterhoofdpijn en medicatieovergebruikshoofdpijn.

Leden

De Hoofdpijn Alliantie heeft twee soorten leden: gewone leden met stemrecht en bedrijfsleden. Gewone leden met stemrecht mogen geen commerciële oogmerken hebben. Bedrijfsleden hebben geen stemrecht en kunnen dus geen invloed uitoefenen op de besluitvorming, zodat de onafhankelijkheid van de Hoofdpijn Alliantie gewaarborgd blijft.

Op dit moment zijn lid van de Alliantie: patiëntenvereniging Hoofdpijnnet, de Vereniging van Nederlandse Hoofdpijn Centra (VNHC) en de Nederlandse Hoofdpijn Vereniging (NHV).

Logo.Hoofdpijnnet.drukwerk (002)

vnhc

NHV

Bedrijfsleden

Ook bedrijven kunnen zich aansluiten bij de Hoofdpijn Alliantie. Bedrijfsleden hebben geen stemrecht.

Op dit moment zijn bedrijfslid van de Alliantie: de farmaceutische bedrijven Novartis, Lilly, Teva en Pfizer.

Novartis

Novartis

Novartis

Eli Lilly

Eli Lilly

Eli Lilly

Teva

Teva

Teva

Allergan

Allergan

Allergan

lundbeck

Pfizer_Logo_Color_RGB

AbbVie

AbbVie

AbbVie

Sluit je aan bij de Hoofdpijn Alliantie

De Hoofdpijn Alliantie heeft iedereen nodig die in de praktijk te maken heeft met hoofdpijn en hoofdpijnpatiënten. Het betreft hier verenigingen, stichtingen, bedrijven of andere organisatievormen gerelateerd aan:

 • Neurologen
 • Patiëntenorganisaties
 • Farmaceutische bedrijven
 • Huisartsen en praktijkondersteuners
 • (Hoofdpijn)verpleegkundigen
 • Bedrijfsartsen
 • Verzekeringsartsen
 • Apothekers
 • Fysiotherapeuten
 • Revalidatiecentra
 • Zorgverzekeraars
 • Pijnspecialisten
 • Werkgevers- en uitkeringsinstanties
 • Onderzoekers
 • (Medisch) psychologen
 • E-health-deskundigen

U kunt allemaal een waardevolle bijdrage leveren aan de Hoofdpijn Alliantie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Doneer aan de Hoofdpijn Alliantie

Steun de Hoofdpijn Alliantie met een donatie. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Meld je aan om voortaan de nieuwsbrief te krijgen.

Inschrijven nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

naar
boven