Hoofdpijn Alliantie roept werkgevers en bedrijfsartsen op: maak werk van migraine en verminder leed en economische schade

12 september 2023, Naarden – Migraine is de op één na belangrijkste oorzaak van arbeidsongeschiktheid in Nederland. Gemiddeld betekent dit voor werknemers met migraine 3 tot 6 extra verzuimdagen per jaar en 4 tot 10 dagen aan verminderde productiviteit[1]. Toch blijkt uit een recente enquête van de van De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder 135 bedrijfsartsen dat bijna 60% knelpunten ervaart in het begeleiden van mensen met migraine.

Guusje ter Horst, voorzitter van de Hoofdpijn Alliantie, roept op de wereldwijde ‘Dag van de migraine’ werkgevers en bedrijfsartsen op om hun inzet te vergroten en meer ondersteuning te bieden aan werknemers die lijden aan deze hersenziekte.

Onbegrip en gebrek aan kennis

Werknemers met migraine stuiten aak op onbegrip of een gebrek aan kennis op de werkvloer. Maar
liefst 2 miljoen Nederlanders hebben migraine. De aanvallen gaan vaak gepaard met hevige hoofdpijn,
misselijkheid, overgevoeligheid voor licht en geluid, en kunnen uren tot dagen duren. Migraine treft
vooral vrouwen en in mindere mate mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar. De economische kosten
voor de maatschappij bedragen jaarlijks tussen de € 2,3 en € 4,2 miljard.

Guusje ter Horst benadrukt het belang van betere begeleiding voor werknemers en roept op tot samenwerking. “Migraine heeft niet alleen een enorme impact op het leven van de getroffen personen, maar ook op onze samenleving als geheel. Werkgevers, bedrijfsartsen en neurologen zullen meer samen moeten werken om de situatie te verbeteren.”


Bedrijfsartsen zetten in op meer educatie en samenwerking

Uit een recente enquête van De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) onder 135 bedrijfsartsen blijkt dat bijna 60% knelpunten ervaart in het begeleiden van mensen met migraine.

Gijsbert van Lomwel, directeur NVAB legt uit: “Het wisselende, vaak onvoorspelbare beloop van ernstige hoofdpijnklachten bemoeilijkt het aanpassen van het werk. Als de verbetering in het functioneren van de werknemer stagneert, is vaak onduidelijk wat te doen. En is overleg daarover met behandelaren zoals neurologen en huisartsen lastig. Als NVAB zetten we daarom, mede vanuit de samenwerking met de Hoofdpijn Alliantie, komend jaar in op het aanbieden van gerichte nascholing over ernstige hoofdpijn en het verbeteren van de samenwerking met neurologen en huisartsen.”

Wat kun je doen als werknemer met migraine?

Uit een onderzoek van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet uit 2017 blijkt dat bijna één op de vijf mensen met migraine hun werkgever niet inlicht[2]. Directeur van Hoofdpijnnet Nelleke Cools: “Werknemers met migraine ervaren nog altijd veel onbegrip op de werkvloer als zij uitvallen vanwege hun ziekte. Zij bespreken niet of veel te laat hun klachten bij hun werkgever of bedrijfsarts. Aan werkgevers de taak een flexibele en empathische werkomgeving te creëren zodat mensen er wél over durven praten. Dat voorkomt jarenlang leed, uitval door ziekte en minder goed functioneren.” Op de website www.hoofdpijnnet.nl/leven-met-hoofdpijn/werk/ staan antwoorden op veelgestelde vragen over migraine op de werkvloer. Leden van de vereniging kunnen aankloppen bij het Adviespunt Werk waar ervaringsdeskundigen en professionals persoonlijk advies verstrekken.

Migraine-vriendelijke werkplekken

Op Europees niveau zijn initiatieven ontplooid om werknemers met migraine beter te helpen en uiteindelijk de kosten voor werkgevers en maatschappij te verminderen. Zo lanceerde de European Migraine and Headache Alliance (EMHA) in 2021 een ‘Migraine Friendly Workplace Stamp’. Een keurmerk voor bedrijven die zich inzetten voor het welzijn van hun werknemers door begrip en bewustzijn voor migraine te bevorderen. Een essentieel onderdeel is een onlinecursus over migraine die werkgevers en medewerkers kunnen volgen. Andere initiatieven die worden beloond met het keurmerk zijn interne bewustwording campagnes, flexibele werktijden en/of werkplek, stille/rustige ruimtes en toegang tot medische zorg. De Hoofdpijn Alliantie gaat zich inspannen dat ook bedrijven in Nederland dit keurmerk gaan omarmen.

[1] SEO Economisch Onderzoek (2021), in opdracht van Hoofdpijnnet. www.hoofdpijnnet.nl/rapport-seo-de-impact-van-migraine/

[2] Onderzoek uit 2016 in kader van Migraineweek, uitgevoerd door GFK.

Nieuwsbrief

Meld je aan om voortaan de nieuwsbrief te krijgen.

Inschrijven nieuwsbrief

"*" geeft vereiste velden aan

naar
boven